کیف پول کاغذی چیست؟

کیف پول کاغذی روشی برای مصرف کردن بیتکوین ها بصورت فیزیکی به شکل کاغذ یا فلز می باشد. مانند یک اسکناس چاپ شده در بانک، در صورت گمشدن و یا از بین رفتن کیف پول کاغذی، بیت کوین ذخیره شده روی آن نیز از بین خواهد رفت.