کیف پول حافظه ای (برین) چیست؟

یک کیف پول حافظه ای کیف پول بیت کوینی است که شامل یک کلمه عبور می باشد. مانند کیف پول کاغذی، درصورت از دست دادن کلمه عبور، بیت کوین مربوطه نیز برای همیشه از بین خواهد رفت. در حالی که ممکن است بیت کوین ها تماما در حافظه شما قرار گیرند، باید در برابر چالش استفاده از کلمه های عبور امن برحذر بود.