بیت کوین را در کجا می توانم خرج کنم؟

امروزه شما می توانید بیت کوین را در مکان های مختلفی بصورت آنلاین یا آفلاین (در فروشگاه های اینترنتی یا فیزیکی) خرج کنید. لیست جامعتری از این مکانها وجود دارد ولی هدف ما نمایس تنوع این گزینه ها می باشد.
آنلاین:

  • وقف و امور خیریه
  • لوازم خانگی
  • کارت های هدیه
  • بازی های ویدیویی
  • کارگذاری

آفلاین:

  • خورد و خوراک
  • مسافرت
  • پوشاک