اتریوم چیست؟

اتریوم یک پلتفرم غیرمتمرکز بلاکچین است که در سال 2014 توسط “ویتالیک بوترین” پایه گذاری شد. به مانند لایت کوین یک پروژه متن باز است که مالکیت یا اداره آن فردی نیست. به این معنا که هر کسی، هرکجا می تواند نرم افزار را دانلود کرده با شبکه شروع به تعامل کند.
برخلاف شبکه بیت کوین، مقصود اصلی اتریوم ارایه یک فرم ارز نمی باشد، بلکه به آنها اجازه تعامل توسط شبکه اتریوم برای ساختن و اداره قراردادهای هوشمند بدون واسطه یا اعتماد به یکدیگر را بدهد. قراردادهای هوشمند برنامه هایی هستند که دقیقا بدون هرگونه خرابی، سانسور، کلاه برداری یا دخالت شخص ثالث اجرا می شوند – یک قرارداد هوشمند هر بار دقیقا همانگونه که هست بکار برده می شود.
برای نیل به این هدف اتریوم از یک “ماشین مجازی” استفاده می کند که به مانند یک کامپیوتر عظیم مرکزی متشکل از کامپیوترهای مستقل برای اجرای نرم افزار اتریوم می باشد. واحد ارز مجازی که به این سیستم اجازه کار می دهد “اتر” نامیده می شود. افراد برای اجرای قرارداد هوشمند از اتر جهت پرداخت به شبکه اتریوم استفاده می کنند. هدف اتریوم تمرکز زدایی، تضمین و آزادی است که توسط بلاکچین و بسط آنها برای هر چیز محاسبه شونده، فراهم می شود.