بلاکچین بیت کوین چیست؟

بلاکچین یک منشور (دفتر کل) عمومی است که حاوی تاریخچه هر تراکنش بیت کوین است. هر کس می تواند یک نسخه از بلاکچین را دانلود نماید و می توان با بررسی آن مسیر بیت کوین ها را از یک تراکنش بیتکوین به دیگری ردیابی کند. لازم به ذکر است که اگرچه رکورد هر تراکنش بیت کوین تاکنون ثبت شده است ولی این تراکنشها ذاتا با هویت های واقعی زندگی مرتبط نیستند. به همین علت، بیت کوین یک نام مستعار است.
بیت کوین ها بصورت فایل مانند “ام پی تری” یا “پی دی اف” روی حافظه کامپیوتر ذخیره نمی شوند. بلکه “مالکیت بیت کوین” به معنی مالکیت یک آدرس بیت کوین است که سابقه ی تراز را در بلاکچین در بردارد. مالکیت یک آدرس بیت کوین به معنای کنترل کلید خصوصی آن است و از این رو اجازه تایید تراکنش را می دهد.