فناوری بیت کوین چیست؟

در اصل بیت کوین سال 2009 توسط ساتوشی ناکاموتو بعنوان بخشی از یک نرم افزار بهمراه برگه راهنمای کاربری آن منتشر شد. از آنجا که اساسا بیت کوین یک نرم افزار است، هرکسی توانایی اجرای آن توسط کامپیوتر و اتصال به اقتصاد جهانی را دارد.
یکی از مهمترین المان های بیت کوین، امکان بلاکچین می باشد که پیگیری اینکه اشخاص مالک چه چیزی می باشند را به مشابه پیگیری دارایی ها توسط بانک، انجام میدهد. آنچه که بلاکچین را از دفاتر بانکی جدا می سازد، تقسیم بندی آن است. به این معنی که هر شخص می تواند آن را ببیند. از زمان آغاز بکار بیتکوین، هیچ شرکت، کشور یا طرف سومی کنترل آن را در دست ندارد و همه می توانند از آن استفاده کنند.