شبکه بلاک چین چگونه کار می کند ؟

سه فناوری اصلی برای ایجاد یک بلاک چین با هم ترکیب می شوند و هیچ یک از آنها جدید نیستند اما تنظیم و برنامه های کاربردی آن ها جدید هستند این فناوری ها عبارتند از: ۱) کلید های خصوصی رمزنگاری شده، ۲) یک شبکه توزیع شده با یک دفترکل مشترک و ۳) انگیزه ای برای انجام تراکنش های شبکه، ثبت ضمانت و امنیت.