چرا تراکنش من در حالت “درحال بررسی” است؟

تراکنش های دریافتی (ورودی) تقریبا بلافاصله (در عرض چند ثانیه) در حسابتان خواهند بود، اما تا زمان دریافت تاییدیه حداقل از 6 شبکه ارتباطی، در حالت “درحال بررسی” خواهد بود.
پس از تایید تراکنش، پیام “تکمیل” به رنگ سبز نمایش داده می شود. این امر به شما اجازه برداشت وجه را می دهد. کوین کیف یک گره ارز دیجیتال مستقل خود که با بقیه شبکه در ارتباط است را اجرا می کند. هنگامی که یک تراکنش آغاز می شود، آن را در تمام شبکه پخش می کند، بنابراین تراکنش می تواند تایید گردد.
گره های ما ممکن است برای مدت کوتاهی همگام سازی با بقیه شبکه را از دست بدهند. این سبب باقی ماندن در حالت “درحال بررسی” برای مدت زمان طولانی تری نسبت به حالت عادی خود می شود. معمولا تاخیر کمتر از یک ساعت است، و در نهایت تراکنش بصورت عادی انجام خواهد پذیرفت.
گاهی اوقات تراکنش ها توسط شبکه پذیرفته نمی شوند و از این رو هرگز تایید نمی گردند.