آدرس کیف پول من در کجا قرار دارد؟

شما می توانید آدرس کیف پول خود را در در صفحه “دریافت” بیابید. ممکن است چند آدرس با حساب شما مرتبط باشد – شما می توانید هر کدام از این آدرس ها را برای دریافت ارز دیجیتال مورد نظر استفاده کنید، مشروط بر اینکه آدرس ارز دیجیتال صحیح باشد.
نگران بیادآوری زمان ایجاد آدرس ها نباشید – ما بطور خودکار یک آدرس جدید را برای هر تراکنش در زمان جابجایی وجه بین کیف پول شما و یا انتقال به سیستم ذخیره سازی غیر فعال خود، ایجاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر به بخش ” چرا آدرس کیف پول من تغییر کرده است؟” مراجعه کنید.