کارمزد های ماینر چیست و آیا پرداخت آن با کوین کیف است؟

برای اطمینان از پروسه تراکنش ها در شبکه ارز دیجیتال، تراکنش های ارسالی به آدرس های ارز دیجیتال خارج از گره معمولا موجب دریافت کارمزد “شبکه” و “ماینینگ” می شود. این کارمزد به ماینر ارز دیجیتال که سیستم هایی برای پروسه تراکنش و امنیت مختص به شبکه دارند، پرداخت می گردد. لطفا توجه داشته باشید: تمامی این کارمزدها به ماینرها پرداخت شده و کوین کیف برای ارسال و یا دریافت هیچ گونه سودی دریافت نمی کند.
کوین کیف از طرف مشتریان کارمزد تراکنش های خروجی به شبکه ماینر را پرداخت نمی کند. کارمزد پرداختی شما در بدو اجرای تراکنش بصورت دینامیکی محاسبه می شود. این بدین معنی است که کارمزدها ممکن است بسته به حجم کلی تراکنش در شبکه ارز دیجیتال بالاتر یا پایین تر باشند. کارمزدها در صفحه ارسال تاییدیه، نمایش داده می شوند. لطفا توجه داشته باشید که کوین کیف سودی از این کارمزدها دریافت نمی کند.
کوین کیف مفتخر است که تراکنش های رایگان بدون کارمزد میان حساب های خود را به مشتریان ارائه می دهد. هرگونه انتقالی بین مشتریان کوین کیف خارج از بلاک چین (داخل گره) و بدون هزینه می باشد.