چگونه می توان ارز دیجیتال را به یک کیف پول دیگر فرستاد؟

دکمه ارسال برای ارز دیجیتال مورد دلخواه را انتخاب و مراحل زیر را دنبال کنید:

  1. نوع کیف پول مورد نظر برای ارسال را انتخاب کنید.
  2. آدرس کوین کیف یا کیف پول را همراه با هرگونه یادداشت دلخواه را وارد کنید.
  3. مبلغ مورد دلخواه برای ارسال را وارد کنید. توجه داشته باشید که وجه همیشه به ارز دیجیتال و نه به یورو ارسال می شود.
  4. جزییات تراکنش را بررسی، و رمز عبور و کد تاییدیه را وارد کنید.