دلایل رایج عدم تایید تراکنش

  • ارسال وجه به مقدار کم با کارمزد پایین ( تمام تراکنش های بیت کوین نیاز به کارمزد ماینر برای تاییدیه توسط شبکه بیت کوین دارند. اگر کارمزد شما برای تراکنش ناکافی باشد، هرگز تایید نمی شود.)
  • ارسال دوگانه ارزهای مشابه (در شرایط عادی نباید با معاملات ایجاد شده توسط کوین کیف رخ دهد (سیستم پشتیبانی ما برای پیشگیری از این امر طراحی شده است)، اما در حالت کلی اگر دو تراکنش با یک ارز مشابه صورت پذیرند، فقط یکی از آنها توسط شبکه تایید می گردد.)
  • تلاش برای پرداخت ارزهای تایید نشده (تراکنش شما برای پرداخت ارزهایی که در حالت بررسی هستند، تا زمانی که تایید نگردند، اجرا نخواهد شد)
  • شبکه حجم زیاد تراکنش دریافت کرده است (گاهی اوقات در سراسر دنیا حجم زیادی از ارز دیجیتال انتقال می یابد و تراکنش هایی بیشتر از ظرقیت موجود در هر بلاک جدید ارسال می گردد.)