چگونه یک کیف پول موجود را وارد کنم؟

در حال حاضر کوین کیف از ویژگی وارد کردن یک کیف پول پشتیبانی نمی کند. در صورت داشتن یک کیف پول کاغذی، کلید خصوصی، فایل های wallet.dat یا کیف پول برین، می توانید آنها را به کیف پول دیگری پیش از ارسال به کیف پول کوین کیف وارد کنید. بسته به نوع کیف پول مورد استفاده، مراحل انجام اینکار متفاوت خواهد بود.
پس از وارد کردن کیف پول خود، می توانید وجه را در آن نگاه دارید و یا به یکی از آدرس های کیف پول کوین کیف ارسال نمایید.