چگونه یک تراکنش ارز دیجیتال را بازستانی کنم؟

این مهم است بدانیم که چگونه کوین کیف از بازگرداندن تراکنش های ارز دیجیتال به حساب فرستنده اطمینان حاصل می کند. کوین کیف از ارز دیجیتال را که مستقیما به آدرس ارسال کننده (در دنیای ارز دیجیتال، آدرس های ورودی نامیده می شوند)، قابل بازگشت باشد پشتیبانی نمی کند.
هنگامی که کاربر کوین کیف ارز دیجیتال از کیف پول خود ارسال می کند، آدرس آن بعنوان “ارسال کننده” یکی از آدرس های کیف پول گرم (آنلاین) است. هرگونه ارز بازگردانده شده به این آدرس به حساب کوین کیف ارسال می شود و نه به کیف پول شما.
برای استرداد وجه به یک مشتری کوین کیف، می توانید از ارسال کننده برای انتخاب ارز دیجیتال و کیف پول دلخواه آنها، یک آدرس جدید درخواست نمایید.
هنگامی که ارز دیجیتال یا آدرس کوین کیف برای استرداد را دریافت کردید، از صفحه ارسال استفاده کرده، آدرس را نوشته، مبلغ استردادی را وارد و برروی ارسال وجه کلیک نمایید.
درصورت عدم استفاده طرف استرداد کننده از کوین کیف، برای یافتن آدرس بازپرداخت، باید بطور مستقیم با آنها تماس بگیرید.