چرا تراکنش خود را در بلاکچین نمی بینم؟

بیشتر تراکنش های ارز دیجیتال در شبکه بلاکچین قابل مشاهده هستند که سوابق و مشروعیت تراکنش ها را تایید می کنند. با این حال، هنگام انتقال از یک حساب کوین کیف به حساب دیگری در کوین کیف، تراکنش ها خارج از بلاکچین صورت می پذیرد. این امر تاییدیه فوری را به دنبال دارد، باعث تراکنش های بدون کارمزد می شود و اجازه خرده تراکنش هایی به میزان یک ساتوشی (0.00000001 بیتکوین) را می دهد. در این تراکنش های فرا زنجیره ای، شما قادر به مشاهده انتقال بیت کوین در بلاکچین نخواهید بود و کلید “جزییات بیشتر” تراکنش وجود ندارد.