آیا می توان یک تراکنش ارز دیجیتال را لغو کرد؟

با توجه به ماهیت پروتکل های ارز دیجیتال، تراکنش ها پس از شروع قابل لغو یا تغییر نیستند. این امر به معامله گران اجازه پذیرش ارز دیجیتال بدون ریسک استرداد را می دهد. همچنین به این معناست که کاربران باید هنگام ارسال وجه مراقب باشند، زیرا تراکنش ها قابل برگشت نبوده و خارج از درخواست پذیرنده برای استرداد است.