آیا نشان دادن آدرس یک کیف پول عمومی فارغ از خطر است؟

نشان دادن آدرس های کیف پول در هر کجا که شما مایل به دریافت، پرداخت یا اهدا هستید، امن هستند. ارز دیجیتال همراه با آدرس عمومی به تنهایی قابل سرقت نیست. تنها راهی که شخصی می تواند به وجوه شما دسترسی پیدا کند، دستیابی به حساب کوین کیف شما یا کلید خصوصی برای کیف پول بدون میزبانی وب است.