آیا این ایمیل واقعا از سوی کوین کیف است؟

همکاران کوین کیف هرگز از شما درخواست رمز عبور، پین کد یا دسترسی از راه دور به تلفن همراه تان را نمی کنند. در صورت مواجهه با اینگونه درخواست ها، اطمینان داشته باشید که ایمیل از طرف کوین کیف نبوده است.
ایمیل های ارسالی از کوین کیف همیشه دامنه coinkif.com را در انتهای آدرس خود دارند.