تایید هویت

تایید هویت همگام بودن با قوانین را تضمین می کند، چیزی که برای ارایه خدمات ارز دیجیتال به مشتریان الزامی می باشد. برای آگاهی از جزییات اطلاعاتی که ما جمع آوری می کنیم و چگونگی ذخیره امن و محافظت از این سوابق، لطفا به دستورالعمل کلی تاییدیه کارت شناسایی مراجعه کنید: تایید هویت باید از طریق بات تلگرام کوین کیف صورت پذیرد. کارت شناسایی که از طریق ایمیل ارسال شود، پذیرفته نمی شود.