دسترسی به ایمیل استفاده شده در کوین کیف را از دست داده ام

اگر دسترسی به ایمیلی که برای ساخت حساب کوین کیف استفاده شده است را از دست داده اید، باید روند بازنشانی (تنظیم مجدد) حساب را آغاز کنید. لطفا مراحل زیر را کامل نمایید:

  1. با استفاده از ایمیلی دیگر یک حساب کوین کیف بسازید.
  2. یک شماره تلفن را اضافه و تایید نمایید.
  3. عکس کارت شناسایی خود را به حساب جدید ارسال کنید.
  4. پس از اتمام این مراحل با ما تماس بگیرید.
  5. این مراحل مالکیت حساب قبلی شما را تایید می کند. اگر در هنگام انجام این مراحل، با هر گونه مشکلی مواجه شدید، لطفا در اسرع وقت به ما اطلاع دهید.