شماره موبایل خود را عوض کرده و شماره قدیمی را فراموش کرده ام

  1. سعی به یادآوری شماره قدیمی کرده یا در سوابق خود جستجو کنید. بدون داشتن این شماره، روند بازیابی حساب طولانی خواهد شد.
  2. اگر واقعا قادر به یادآوری شماره قدیمی خود نیستید، با تیم پشتیبانی تماس گرفته و عدم یاداوری شماره تلفن خود را اطلاع دهید.