تلفن همراه من گمشده یا نیاز به بروز رسانی دارد

این صفحه شامل مراحل مختلف عیب یابی می باشد که توسط کوین کیف ارائه شده است.
راهنمایی عیب یابی برای ارسال و تاییدیه کارت شناسایی:

  • عکس کارت شناسایی قابل ارسال است. برای گرفتن عکس واضح از دوربین موبایل یا اسکنر استفاده نمایید. از وبکم استفاده نکنید.
  • عکس را در محیطی با نور مناسب تهیه کنید. نور طبیعی بهتر است.
  • برای جلوگیری از انعکاس، از پردازش نور مستقیم خودداری کنید.
  • پس زمینه تصویر سفید ساده باشد می توانید ازیک برگ کاغذ سفید استفاده کنید. نگه داشتن کارت توسط دست باعث عدم تنظیم فوکوس دوربین می شود.
  • 30 دقیقه بین هر بار ارسال ناموفق صبر نمایید.

نکاتی برای عکسبرداری از خود (سلفی):

  • نور از روبه رو به شما بتابد و نه از پشت سر، تا چهره شما واضح باشد.
  • بگونه ای روبه دوربین قرار بگیرید که شانه تا سر شما مشخص باشد.
  • پس زمینه یک دیوار ساده باشد.
  • از عینک آفتابی و کلاه استفاده نکنید.
  • اگر کارت شناسایی شما همراه با عینک است، در عکس خود از عینک استفاده کنید. در صورت نداشتن عینک در کارت شناسایی، عکس خود را نیز بدون آن بگیرید.