چگونه می توانم محدودیت های حساب خود را افزایش دهم؟

برای افزایش محدودیت هفتگی حساب خود، نیاز به تکمیل مراحل زیر دارید که در صفحه “تایید و مدارک” شرح داده شده است.

  1. ارایه عکس کارت شناسایی
  2. ارایه عکس بروز با تاریخ، نام و شناسه حساب
  3. ایجاد سابقه خرید توسط خرید و فروش در کوین کیف

محدودیت های حساب همچنین به سن حساب و سابقه ی خریدهای انجام شده در کوین کیف بستگی دارد. ما نمی توانیم از این نیاز چشم پوشی کنیم.