چگونه محدودیت هایم را متوجه شوم؟

شما می توانید محدودیت های حساب خود و اقدامات لازم برای افزایش آنها را در صفحه “محدودیت من” مشاهده کنید.