آیا می‌توان از یک حساب برای اشخاص دیگری خرید کرد؟

خیر، شما فقط می‌توانید از حساب‌هایی که تایید شده و به نام خودتان است، خرید و فروش انجام دهید. البته ارسال پول به شخص دیگر در داخل یا خارج از سیستم کوین کیف و از طریق شماره کیف دیجیتال به راحتی امکان پذیر می باشد.