محدودیت های حساب کوین کیف

برای امنیت، رعایت الزامات قانونی و جلوگیری از تقلب، محدودیت هایی برای میزان پول دیجیتالی که می توان با حساب کوین کیف فروش یا خریداری کرد وجود دارد. این محدودیت ها با توجه به روش پرداخت، سن حساب، تاریخچه خرید و سایر عوامل تغییر می کنند.

توجه: محدودیت های حساب کوین کیف به صورت خودکار محاسبه می شود. گروه پشتیبانی کوین کیف قادر به تغییر محدودیت های حساب به صورت دستی نمی باشد.

چگونه محدودیت هایم را متوجه شوم؟
شما می توانید محدودیت های حساب خود و اقدامات لازم برای افزایش آنها را در صفحه ” محدودیت من ” مشاهده کنید.

چگونه می توانم محدودیت های حساب خود را افزایش دهم؟
برای افزایش محدودیت هفتگی حساب خود، نیاز به تکمیل مراحل زیر دارید که در صفحه “تایید و مدارک” شرح داده شده است.

  1. ارایه عکس کارت شناسایی
  2. ارایه عکس بروز با تاریخ، نام و شناسه حساب
  3. ایجاد سابقه خرید توسط خرید و فروش در کوین کیف

محدودیت های حساب همچنین به سن حساب و سابقه ی خریدهای انجام شده در کوین کیف بستگی دارد. ما نمی توانیم از این نیاز چشم پوشی کنیم.

آیا برای روش های مختلف پرداخت به حساب کوین کیف محدودیت های متفاوت وجود دارد؟
بله. هر روش پرداخت به حساب کوین کیف محدودیت متفاوتی دارد. به عنوان مثال: محدودیت های مربوط به کارت اعتباری مجزا از محدودیت های حساب بانکی است. محدودیت ها برای هر روش پرداخت، به طور جداگانه محاسبه می شود. برای افزایش محدودیت یک روش پرداخت باید از آن روش برای خرید و فروش استفاده کنید.
در ضمن برای هر حساب کوین کیف یک محدودیت کلی بدون توجه به روش پرداخت استفاده شده وجود دارد.

چگونه محدودیت های تغییر یافته خود را متوجه شوم؟
زمانی که یک تغییر در محدودیت های شما ایجاد شود کوین کیف برای شما یک ایمیل ارسال خواهد کرد.

چرا محدودیت های من کاهش می یابد؟
هنگامی که روش پرداخت جدید است یا هنوز حجم معاملات به حد نصاب نرسیده است، سیستم محدودیت های مربوطه را تنظیم خواهد کرد. معمولا محدودیت های حساب با افزایش معامله و سابقه حساب به طور اتوماتیک کاهش می یابد.

کی محدودیت ها کاهش می یابد؟
محدودیت ها به تدریج طی یک هفته از زمان تائید سفارش دوباره به سقف خود می رسند. به عنوان مثال، اگر شما یک خرید را با بالاترین مقدار سفارش دهید، محدودیت ها روزی یک هفتم کاهش می یابد و پس از یک هفته کامل و به حد اکثر خواهد رسید.