چرا موجودی حساب من منفی شده است؟

موجودی منفی در زمانی رخ می دهد که مبلغی بیشتر از میزان سپرده شما پرداخت شده باشد. گاهی اوقات انتقال بانکی پس از یک خرید که از قبل در حساب شما سپرده گذاری شده است، باز گردانده می شود. اگر در خلال بازگشت پول، خریدی خارج از کوین کیف داشته باشید، موجودی حساب شما منفی می گردد. تا زمانی که موجودی منفی تسویه نگردد، قادر به استفاده از کوین کیف نخواهید بود.
برای بازگرداندن موجودی، یکی از دو روش زیر را بکار ببرید:

  1. حساب خود را تا رسیدن به مبلغ صفر و یا بالای آن، شارژ نمایید.
  2. به میزان موجودی منفی، مبلغی برابر با آن خریداری نمایید.