آیا ارز خریداری شده در همان لحظه برای من ارسال می‌شود؟

برخی از ارزها در همان لحظه‌ی پرداخت وجه به کیف شما ارسال می‌شود؛ اما برای بعضی دیگر از ارزها این امکان وجود ندارد و زمان قرارگرفتن ارز در کیف شما بسته به نوع ارز، شلوغی شبکه و برخی عوامل فنی دیگر متفاوت است.