چگونه پس از انجام سفارش، نسبت به پرداخت اقدام نماییم؟

تنها راه پرداخت سفارش های انجام شده، از طریق لینک پرداخت است که در روی بات کوین کیف در اختیار شما قرار می گیرد. این لینک شما را به یک بخش حفاظت شده در روی سایت هدایت میکند که در آنجا میتوانید مبلغ مورد نظر را پرداخت نمایید. هر گونه پرداخت خارج از سیستم کوین کیف و بدون شناسه ارسال شده با لینک، مردود و از دست رفته تلقی می گردد.