علت اینکه کوین کیف نماد اعتماد ندارد چیست؟

سرویس کوین کیف بر روی سرور های اروپا انجام می شود و کوین کیف در هیچ یک از بازارهای بورس یا فعالیت های مالی شرکت نمی کند. کوین کیف صرفا بستری برای خرید و فروش و ذخیره ارز های دیجیتال ارایه می دهد. به همین خاطر ریسکی برای از دست دادن پول وجود ندارد. همچنین ۹۸% ارز های دیجیتال کوین کیف بر روی سرورهای سرد ذخیره سازی می شود تا در صورت حمله اینترنتی ریسک به حداقل ممکن برسد. در حال حاضر قانون نسبت به بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال سکوت کرده است؛ به همین خاطر امکان دریافت نماد اعتماد از ایران نیست.