چگونه کارمزد خرید یا فروش ارز دیجیتال محاسبه می شود؟

خرید ارز دیجیتال
وجه کارمزد، به مبلغ کل واریزی شما افزوده می گردد. بعنوان مثال، اگر مبلغ 100 یورو برای خرید بیت کوین بپردازید و کارمزد آن 1.49% باشد، مبلغ کل پرداختی 101.49 یورو خواهد بود. این مبلغ نسبت به شیوه پرداخت، محاسبه می شود و شما بیت کوین به ارزش 100 یورو دریافت خواهید کرد.

فروش ارز دیجیتال
وجه کارمزد کوین کیف از کل مبلغ واریزی، کسر می گردد. بعنوان مثال، اگر بخواهید به مبلغ 100 یورو، بیت کوین بفروشید، و کارمزد آن 1.49% باشد، وجه کل معادل 98.51 یورو خواهد بود و بیت کوین به ارزش 100 یورو از حساب کوین کیف شما کسر خواهد شد و 98.51 یورو به یکی از شیوه های پرداختیٍ انتخاب شده، واریز می گردد.
مبلغ کل تراکنش، به یورو و ارز دیجیتال تعیین و همچنین کارمزد دریافت شده همیشه در صفحه تاییدیه نمایش داده می شود.