چه قیمتی در هنگام خرید یا فروش ارز دیجیتال اعلام خواهد شد؟

هنگامی که روی خرید یا فروش کلیک کنید، قیمت اعلام شده بدون در نظر گرفتن نوسانات بازار بین درخواست خرید یا فروش و دریافت ارز دیجیتال برای شما قفل می شود. نرخ ارز ناپایدار بوده – با قفل شدن قیمت، شما می دانید که دقیقا چه قیمتی برای ارز دیجیتال پرداخت کرده اید. شما می توانید نرخ خریداری یا فروخته شده را در صفحه “تاریخچه” بیابید.
از آنجا که نرخ ارزهای دیجیتال بوسیله عرضه و تقاضا معین می شود، اختلاف قیمتیٍ میان خرید , فروش و قیمت لحظه ای در برنامه نشان داده می شود.