خرید کردن تا سقف خرید

سقف خرید تعیین شده در “صفحه تاییدیه”، حداکثر میزان تمامی شیوه های سرمایه گذاری موجود است. ممکن است محدودیت های سرمایه گذاری فردی، متفاوت از میزان محدودیت های خرید لیست شده در صفحه تاییدیه باشند. سقف خرید برای هر روش پرداخت در هنگام انتخاب نوع آن، در صفحه خرید قابل مشاهده است.
ممکن است کوین کیف برای روش های مختلف پرداخت که در زیر لیست شده اند، محدودیت های متفاوتی داشته باشد.

  • انتقال بانکی
  • پرداخت آنی (کارت اعتباری، دبیت کارت)
  • پرداخت آنی (اسکریل، نتلر، پی پل)

شما می توانید نوع پرداخت را در صفحه پرداخت انتخاب نمایید. همچنین شما می توانید حساب کوین کیف خود را از طریق “وایر ترانسفر” (در همه مناطق در دسترس نیست) تا میزان سقف محدودیت لیست شده در صفحه تاییدیه، بدون ارتباط حساب بانکی به حساب کوین کیف خود، شارژ نمایید.