چقدر یک سپرده گذاری آیا زمان بر است؟

در حالت کلی، به محض واریز وجه، مبلغ در حساب کوین کیف شما قابل دسترس خواهد بود. از آنجا که اراِئه دهندگان خدمات پرداخت در مناطق مختلف جغرافیایی قرار دارند، دریافت رسید وجه، با توجه به زمان بندی، مکان و شیوه پرداخت متفاوت خواهد بود. شما در هر زمانی می توانید با استفاده از صفحه “تاریخچه”، زمان دریافت سفارشات خود را ببینید.