شیوه های پرداخت برای مشتریان

انواع مختلفی از شیوه ها برای انتخاب و پرداخت وجود دارند:

  • کارت اعتباری
  • ویزا و مستر کارت را می توان جهت خرید در کوین کیف استفاده کرد

در اغلب موارد، تصویر کارت شناسایی پیش از اضافه کردن یک کارت، الزامی است.