قیمت گذاری و شفاف سازی هزینه های کوین کیف

کارمزد انتقال پول مجازی
در حالت کلی، برای خدمات کیف پول دیجیتالی (کپاد) داخل سرورهای کوین کیف, هزینه ای از شما دریافت نمی شود. انتقال ارز مجازی به یک آدرس در خارج از پلتفرم کوین کیف متحمل هزینه تراکنش در شبکه اینترنت، از قبیل کارمزد ماینر های بیت کوین می شود، که کوین کیف این هزینه ها را از شما دریافت خواهد کرد. هرگونه کارمزد انتقال پول در زمان انجام تراکنش به شما اعلام خواهد شد.

نرخ مبادله
نرخ مبادله برای خرید یا فروش ارز دیجیتالی توسط سرویس تبدیل کوین کیف بر اساس نرخ بازار مبادلات آزاد ارز دیجیتالی محاسبه می شود، که به آن یک اسپرد ۰ تا ۲۰۰ نقطه ای با توجه به حجم تراکنش، نوسان بازار و مدت زمان استفاده شما از کوین کیف اضافه می گردد. نرخ مبادله نهایی قبل از انجام هر تراکنش برای شما تعیین و اعلام خواهد شد.

کارمزد تبدیل
ما بابت استفاده از سرویس تبدیل (هزینه های تبدیل) کارمزد دریافت می کنیم که بر اساس موقعیت مکانی، روش پرداخت، و شرایط دیگر متفاوت است. در برخی موارد کارمزد اضافی نیز برای انتقال وجه از یا به حساب بانکی شما محاسبه گردد.
ما همواره به شما در مورد هزینه های تبدیل و سایر کارمزدهای خدماتی در دو مرحله اطلاع خواهیم داد: (1) قبل از اینکه هر معامله را تایید نمایید و (2) در رسیدی که برای شما بلافاصله پس از هر تراکنش صادر میگردد. هزینه های تبدیل که در زمان انجام معامله به شما اعلام می شود به صورت زیر محاسبه می گردد.
بزرگترین مقدار:
(الف) کارمزد پایه که در تراکنش های تبدیلی زیر ۲۰۰ یورو اعمال می شود، که قبل از اجرای تراکنش، به شما اعلام می گردد.
(ب) کارمزد درصدی ـ یک کارمزد ثابت %۱ که بر اساس مبلغ تراکنش بین حداقل ۱ و حداکثر ۵۰ یورو می باشد و یک کارمزد متغیر بین ۲% تا ۷% که بسته به منطقه، نوع ارز و نحوه پرداخت اعمال می شود.