لغو یک خرید

هرگونه خرید، فروش سپرده گذاری و برداشت وجهٍ تایید شده در کوین کیف، قطعی است. پیش از انجام هر گونه سفارش، یک تاییدیه به منظور اطمینان حاصل کردن از مبلغ و زمان سفارش، دریافت خواهید کرد. هنگامی که مطمئن به انجام سفارش خود شدید، در صفحه تاییدیه بر روی گزینه “تایید” کلیک نمایید.